AKTUALITY

STĚHUJEME SE 

Tréninky od  31.01.2022 budou v tělocvičně budovy  firmy Bohdan Bolzano s.r.o.

na adrese  Huťská 126, 272 01 Kladno

SLOVO TRENÉRA - K  VLÁDNÍMU OPATŘENÍ 

Předpokládám, že vládní opatření nikoho netěší. Přestože většina občanů nařízení dodržuje, existuje část osob, která je stále odmítá akceptovat. Nepříznivý vývoj šíření nákazy a s ním spojené zpřísnění mimořádných opatření přináší i potřebu dodržování nařízení vlády včetně zachování si zdravého rozumu.  Academy JUDO NEXT se zapojuje do boje proti šíření koronaviru dodržováním všech opatření vedoucích ke snížení šíření koronaviru. Ochráníme tím své blízké a přátelé, jenž patří do ohrožené skupiny . Moje přání je ať je to vše za námi, i když to nebude tak jednoduché.

Vážení rodiče, mrzí mě, že nemůžeme trénovat v DOJO. Pokud nám to počasí dovolí, budeme trénovat venku, budeme ve spojení. V případě dotazů - volejte. Děti o tréninky nepřijdou, vše doženeme.

Přeji Vám všem pevné zdraví.

ZNĚNÍ VLÁDNÍHO OPATŘENÍ: 

Vládní opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hodin do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin zakazuje:

- hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti.

- sportovní akce.

- pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou členů domácnosti. Tyto osoby jsou povinny zachovávat při kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

- dále je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách.


 NÁBOR VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ OD 6 DO 99 LET

Jsme sportovní klub na Kladně a nabízíme kurzy juda a sebeobrany přizpůsobené věkovým kategoriím dětí. U9 Mláďata 6-9 let, U11 Mláďata 9-10 let, U13 Mladší žáci 11-12 let, U15 Starší žáci 13-14 let, U18 Dorostenci 15-17 let, U21 Junioři 18-20 let, Muži/Ženy 21-99 let.

Komplexní rozvoj pohybových schopností a dovedností, koncentrace, disciplína, dynamická rovnováha, základy gymnastiky, posilování.

Nábory se konají každé pondělí, středu a pátek od 17:00 do 18:00.

Najdete nás na adrese:  Petra Bezruče 3087, 272 01 Kladno

Email: info@judo-next.cz,

Facebook: Academy JUDO NEXT

Hlavní trenér: Ing. Ladislav Zemjanek GSM: 777 335 882

JUDO NÁS BAVÍ 

Komentář trenéra 

V ČR sportuje stále méně dětí  a  pohybu se děti  věnují velmi málo.  Když už se přece jen nějakému sportu věnují, jsou méně obratné, motoricky-koordinačně na tom nejsou dobře, chybí jim všestrannost jako u  děti v minulých letech. Děti jsou totiž obecně v klubech od útlého dětství vedeny ke zlepšování se v dovednostech toho kterého sportu, chybí jim širší pohybový základ. Například za problémem s neohrabaností malých fotbalistů, hokejistů ap. stojí brzká specializace na jejich sport. Nekouká se na přirozený vývoj dětí, každý se snaží tzv. "honit" výsledky, děti pak vyhoří a nejsou schopny podat větší, lepší výkon-vše se projeví po čase. Na výše uvedené existuje mnoho odborné literatury. 

Omlouvám se trenérům fotbalu i hokeje, že jsem zvolil zrovna k příkladu tyto sporty ač tyto sporty mám rád a vím o čem zde píši. Jeden čas jsem  doplňkově pro pohybovou všestrannost - motoriku dětí z fotbalových a hokejových klubů na základě spolupráce osvícených trenérů trénoval a všichni jsme se na výše uvedené problematice shodli.

 A co napsat závěrem. Děkuji všem trenérům a je jedno, který sport trénují, protože dětem věnují svůj čas a chtějí je něco naučit. A poslední věta patří rodičům. Děkuji Vám, že vedete děti ke sportu. 

JUDO NÁS BAVÍ   


Trénink 23.09.2020 - středa:  Slovo trenéra

Trénink nováčků  proběhl nad mé očekávání. Děti se snažily a byly šikovné, prostě divočáci a  z tréninku jsme měli všichni radost. Čeká nás ještě dlouhá cesta k úspěchům, ale v judu to tak chodí.  Děkuji všem za pěkný trénink a Katce Kolbové děkuji za vydatnou pomoc při tréninku.


FOTOGALERIE