VÍTÁME VÁS 


Trénujeme  jakoukoli věkovou kategorii  ve věku od  6  do  100 let.

Judo nás baví a rádi předáme naše zkušenosti dál.  Judo je určeno pro všechny kategorie a je jedno jestli  jsi dítě nebo kmet. Budeme rádi, když naše nadšení pro tento sport budeš sdílet s námi.

Cílem naší práce je vychovávat všestranně pohybově zdatné děti a mládež.  Chceme se také věnovat Vám, dospělákům, včetně pořádání kurzů sebeobrany. S judem je možno začít v jakémkoli věku. S judisty se rádi budeme zúčastňovat soutěží a závodů. 

Děti si osvojují základní pohybové dovednosti, základy gymnastiky, akrobacie, učí se padat a hlavně se učí novému sportu - judu. Judo nevylepšuje jen fyzickou kondici a technickou vyspělost, ale pomáhá utvářet charakter dětí a podporuje zejména sebedůvěru ve své dovednosti a schopnosti. Po absolvování aktivních tréninků a získání technických dovedností ve zvládnutí technik chvatů lze složit zkoušky na jednotlivé stupně označené jako KYU. Po prvním roce si začínající dětí (nejen děti) většinou zvyšují svůj výkonnostní stupeň a získávají  6/5 nebo 5. KYU - žlutý pásek. A pak postupně, v závislosti na své technické zdatnosti, si zvyšují svůj výkonnostní stupeň dle zkušebního řádu. 

Abychom se mohli maximálně věnovat judistům s různou technickou vyspělostí, jsou tréninkové jednotky rozděleny do skupin dle věku a váhové kategorie. Chceme se snažit o pravidelnou účast na soutěžích, na kterých si naši závodníci budou ověřovat své zkušenosti a dovednosti a získají tím další motivaci. Pro děti budou také připraveny společné oddílové závody, mezi oddílové závody, soustředění, sportovní tábory, různé sportovní aktivity a společná vystoupení pro rodiče a příznivce juda.